Auksencjusz Butodziej-Witt

Auksencjusz Butodziej-Witt
Auksencjusz Butodziej-Witt
Data i miejsce urodzenia 9 grudnia 2015 r., Książęce Miasto Buuren
Obywatelstwo Dreamland
Tytuł markiz
Ród Witt

Aukscencjusz Butodziej-Witt - obywatel Królestwa Dreamlandu od 9 grudnia 2015 r. Luindorczyk. Szlachcic, polityk, parlamentarzysta, publicysta i działacz sportowy. Od 3 stycznia 2017 r. Premier Rządu Królewskiego. Członek rodu von Witt i syn arcyksięcia Daniela von Witta. Udziałowiec Kompanii Kingsman - posiada w niej 10% udziałów. Powołał do życia Port Morski Eskalibur.

Geneza narodzin

Urodził się w Szpitalu Miejskim w Książęcym Mieście Buuren dnia 9 grudnia 2015 r. Jest owocem romansu Daniela von Witta z Nikoletą Butodziej, której losy po porodzie nie są znane, a według oficjalnej wersji została uznana za zaginioną. Pochodziła z Luindoru (przez co można tłumaczyć sentyment syna do ziemi luindorskiej), a jej korzenie sięgały Surmenii, gdyż jej przodkowie wyemigrowali do Dreamlandu w erze przedinternetowej. Wówczas prapradziadek Nikolety zmienił nazwisko na bardziej dreamlandzkie - Butodziej, ponieważ przez większość swojego życia był szewcem. Podczas secesji solardyjskiej rodzina postanowiła pozostać w Dreamlandzie.

Znaczenie imienia Auksencjusz pochodzi z języka surmeńskiego i oznacza "kwitnący", co wzięło się z tego, że jak wspomina Daniel von Witt: "Moja luba wyglądała bardzo kwitnąco podczas ciąży i chciała pozostawić po sobie akcent surmeński, gdyż wiele razy w swoim życiu odwiedzała Surmenię i żywiła do niej ogromny sentyment". Romans Księcia Unii Saudadzkiej był ukrywany przed opinią publiczną, a Książę zaprzeczał jakimkolwiek plotkom i początkowo nie przyznawał się do ojcostwa, przez co dziecko przybrało nazwisko matki.

Początki

Jego aktywność rozpoczęła się dzień po rozpoczęciu panowania JKM Edwarda II. Niedługo po narodzinach objął urząd burgrabiego miasta Eskalibur. Stworzył mapę miasta i niedokończoną witrynę. Aktualnie prace w mieście są wstrzymane, ponieważ burgrabia wziął na siebie ważniejsze obowiązki i stanowiska państwowe. Początkowo w miejską działalność zaangażowany był JE baron Michał Yaqu, który chciał utworzyć arenę pojedynkową. Auksencjusz bardzo mile wspomina tamten czas. Otrzymał on swoją pierwszą zapłatę za napisanie tekstu do opisu rycerzy, którzy mieli walczyć na arenie.