Daniel von Witt


Daniel von Witt
Data i miejsce urodzenia 5 czerwca 2012 r., Książęce Miasto Buuren
Obywatelstwo Dreamland, Elderland
Tytuł brak
Ród Witt

Daniel von Witt (dawniej: Daniło de la Vega) - obywatel Królestwa Dreamlandu od czerwca 2012 r. Polityk, ekonomista, publicysta, kartograf i wojskowy. Aktualnie Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji, parlamentarzysta, Książę Unii Saudadzkiej i Kartograf Królewski. W Królestwie Elderlandu od grudnia 2016 r. Lord Strażnik Koronny.

Życie osobiste

Opiekun rodu von Witt. Ma trzech synów: Aldariona, Auksencjusza i Oskara. Z jego inicjatywy w Unii Saudadzkiej działają takie firmy jak: Wytwórnia MoonWorks, Furlandzka Grupa Energetyczna, Furland Gold Company, Koncern Medialny Mercurius i Zakłady Zbrojeniowe Bombardier S.A. Właściciel Kompanii Wittów KINGSMAN - międzynarodowej korporacji rodzinnej, w której posiada większość udziałów. Po 8,10% udziałów posiadają jego synowie Aukscencjusz i Oskar.

Kariera polityczna

Lokalna aktywność polityczna

Od razu po zamieszkaniu w Królestwie Dreamlandu rozpoczął działalność polityczną, podejmując współpracę z Namiestnikiem Koronnym Zjednoczonego Księstwa Furlandii i Luindoru Martinem de Joustinem. W czerwcu 2012 r. został mianowany Komesem Furlandii, a wkrótce potem zastąpił Michała von Nadolańczyka na stanowisku Marszałka Książęcego. Szczególnie zainteresowany problematyką ekonomiczną rozpoczął wdrażanie Planu Rozwoju Furlandii opartego na pobudzeniu gospodarki regionu. Biorąc w zarząd furlandzkie miasta scalał ich polityki informacyjne oraz rozpoczął ich rozbudowę. Kładł nacisk na sprawy finansowe, dążąc do jak największego uniezależnienia finansowego prowincji od dotacji federalnych. Postawił na inwestycje w kluczowe sektory gospodarki: transport, górnictwo, energetykę, przemysł przetwórczy i rolnictwo. Dotychczas dwukrotnie sprawował funkcję regenta, zastępując Namiestnika Koronnego w sprawowaniu tego urzędu przez 3 tygodnie sierpnia 2012 roku i 3 tygodnie stycznia 2013 roku. Od lutego 2013 roku pełnił obowiązki Namiestnika Koronnego w związku z objęciem tronu Dreamlandu przez poprzednika – Martina de Joustina. 18 marca 2013 roku został Namiestnikiem Koronnym Zjednoczonego Księstwa. Urząd ten piastował do 17 kwietnia 2014 roku. Od tego czasu zajmuje się finansami prowincji i kieruje Książęcą Szkołą Rycerską.

Federalna aktywność polityczna

Dwa gabinety Jacquesa de Brolle

W związku z bieżącymi pracami w Królestwie nad systemem gospodarczym został nominowany w lipcu 2012 roku przez Premiera Rządu Królewskiego Jacquesa de Brolle na stanowisko Ministra Spraw Wewnętrznych, zastępując Kryspina van Buurena. Aktywny na polu reformy systemu monetarnego i większej partycypacji Królestwa w gospodarce. Miesiąc po objęciu teki MSW został wicepremierem. W tym czasie udało mu się uruchomić Fundusz Aktywizacji Inicjatyw Przedsiębiorczych, wdrożyć i tak mocno spóźniony budżet federalny oraz powołać Conrada Darosareier-Stattoerr na stanowisko Prezesa CBD. Po wrześniowych wyborach parlamentarnych zachował tekę MSW na miesiąc.

Pierwszy Rząd Daniela von Witta

Od 28 października 2012 do 6 marca 2013 Premier. W okresie tym był także Ministrem Finansów, a pod koniec przejściowo także Ministrem Kultury i Nauki.

Rządy prawicy w 2013 roku

Od marca do maja 2013 roku ponownie w roli Ministra Spraw Wewnętrznych w rządzie Simona McMelkora. Podał się do dymisji na kilka tygodni przed dymisją całego rządu. Następnie w czerwcu przystąpił do założenia Partii Burżuazyjnej. Był jej Sekretarzem Generalnym. Partia Burżuazyjna wygrała letnie wybory i objęła pełną władzę w Królestwie. Wówczas Daniel von Witt został ponownie Ministrem Spraw Wewnętrznych w rządzie Siergiusza Asketila. Burżuazyjny rząd dotrwał do zimy 2013 roku, kiedy w wyniku skrócenia kadencji Izby Poselskiej wyłoniono dwupartyjny parlament, w którym Partia Burżuazyjna podzieliła się mandatami z Radykalnym Centrum.

Drugi Rząd Daniela von Witta 

Zwolennik ustroju federacyjnego, monarchii, neofeudalnej gospodarki ziemskiej i kapitalizmu przemysłowego. Prekursor i założyciel Partii Burżuazyjnej, z której odszedł po aferze z udziałem jej Prezesa Conrada Darosareier-Stattoerr. Był Ministrem Spraw Wewnętrznych w drugiej połowie 2013 r. Do aktywności w federacji wrócił jesienią 2014 r., z powodzeniem ubiegając się o mandat poselski. 24 października 2014 r. ponownie mianowany Premierem i Ministrem Spraw Wewnętrznych. Urząd pełnił do 30 maja 2015 roku. 12 maja 2015 r. powołany na urząd Lorda Strażnika Koronnego Królestwa Elderlandu przez Jego Królewską Wysokość Marcina I Mikołaja.

Czas po Drugim Rządzie

8 września 2015 r. został ponownie Księciem Furlandii i Luindoru, którym jest do dzisiaj. Dnia 17 grudnia 2015 r. został przez nowego króla Dreamlandu i Elderlandu, Edwarda II, odwołany ze stanowiska Lorda Strażnika Koronnego i uczyniony Lordem Majordomem Koronnym.

Trzeci Rząd

Dnia 26 kwietnia 2016 r, Daniel von Witt został przez Jego Królewską Mość Edwarda II powołany na urząd Premiera Rządu Królewskiego w wyniku pierwszych demokratycznych wyborów na to stanowisko. W swoim rządzie został również Ministrem Promocji i Rozrywki, którego tekę oddał Tomaszowi von Habsburgowi 2 lipca 2016 r., samemu obejmując urząd Ministra Sprawiedliwości.

Czwarty Rząd

Dnia 29 sierpnia 2016 r. Daniel von Witt został ponownie wybrany na szefa rządu w drugiej turze wyborów Premiera Rządu Królewskiego. Jego kontrkandydatem był wówczas Prezerwatyw Tradycja Radziecki z Komunistycznej Partii Dreamlandu. W trakcie swojej kadencji piastował urząd Ministra Sprawiedliwości, a przejściowo także Ministra Spraw Zagranicznych i Ministra Promocji i Rozrywki.