Oskar ben Grozny Witt


Oskar ben Grozny Witt
Data i miejsce urodzenia 5 grudnia 2016 r., Sangajokk
Obywatelstwo Dreamland, Elderland
Tytuł sir
Ród Witt

Oskar ben Grozny Witt (dawniej: Oskar ben Grozny) - obywatel Królestwa Dreamlandu od grudnia 2017 r. Polityk, ekonomista i publicysta. Aktualnie Burgrabia miasta Koppenberg, głosiciel Bractwa Wielkiej Małpy i prezenter w Telewizji Dreamlandu (TVD). W Królestwie Elderlandu obecny od 22 grudnia 2016 r.

Życie osobiste

Został uznany za syna z rodu Fryssau przez Leszka van der Fryssau 07 stycznia 2017 r. jednak ze względu na opuszczenie przez niego Królestwa Dreamlandu zrzekł się przynależności do rodu. Po tym zdarzeniu został synem Daniela von Witta 08 marca 2017 r. i młodszym bratem Auksencjusza Butodzieja-Witta. Z inicjatywy Oskara w Unii Saudadzkiej działały takie firmy jak: Dreamcar (produkcja samochodów), Dreamozbyt (zakład produkcyjny maszyn) oraz wspomniana już Telewizja Dreamlandu.

Kariera polityczna

Lokalna aktywność polityczna

Od razu po zamieszkaniu w Królestwie Dreamlandu rozpoczął działalność polityczną, zapisując się do Klubu Politycznego św. Augustyna uzyskując pozytywną odpowiedź. W styczniu 2017 r. został mianowany Burgrabią miasta Koppenberg zastępując swego przyrodniego ojca Leszka van der Fryssau.

Federalna aktywność polityczna

W styczniu 2017 r. został powołany przez Auksencjusza Butodzieja-Witta na urząd Ministra Rozrywki.

Działalność religijna

W grudniu 2016 r. założył wraz z Kacprem ben Chatlińskim Bractwo Wielkiej Małpy zajmująca się działalnością religijną w Królestwie Dreamlandu.